Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1656/UBND-THNC V/v thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các thôn, xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp
410/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo,nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”
409/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo,mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Bình”
408/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”
407/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng”
406/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc”
404/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo,nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bình Gia”
403/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Thảm bê tông nhựa đoạn đường từ Km13+650/Quốc lộ 1 (ngã 3) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
402/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
398/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000
397/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống mương hồ Nà Tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
329/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc cây đào
328/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số biện pháp cấp bách duy trì chăn nuôi
327/VP-KT Về việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/01/2021 của Tỉnh ủy
326/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào
325/VP-KT Về việc khẩn trương, điều tra, xác minh, xử lý vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Đình Lập ngày 18/01/2021
324/VP-KGVX Về việc nghiên cứu khoa học, giám sát dịch bệnh
321/VP-KT Về việc góp ý Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
319/VP-KT Về việc tiêu huỷ hàng hoá của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thành
318/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo các nguồn lực tài nguyên tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2016 – 2020
405/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Sơn”
399/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại Km14+300 Quốc lộ 1, địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
396/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
391/QĐ-UBND Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2023
390/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
316/VP-THNC Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2021
315/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Đề cương Đề án của Bộ Tài chính về sửa đổi cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
314/VP-KT Về việc góp ý Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
312/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thành Long
311/VP-KT Về việc xem xét đề nghị trang bị máy photocopy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
310/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Cường Quốc
309/VP-KT Về việc đề nghị chuyển vị trí địa điểm đề xuất đầu tư xây dựng án dự án Nhà máy sản xuất Corundum Lạng Sơn
306/VP-KT Về việc quản lý, xử lý vụ việc đổ nước (nghi hóa chất) vào gốc cây Sưa tại khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ
304/VP-KGVX Về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai
51/TC-UBND Thông cáo báo chí về tổ chức các hoạt động Festival Hoa Đào –Xuân Xứ Lạng năm 2021
389/QĐ-UBND V/v thành lập các Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025
388/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2021
387/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
291/VP-TTPVHCC Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân