Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
420/VP-KT Về việc triển khai thực hiện giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
419/VP-KT Về việc đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ
418/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình làm việc với VCCI tham vấn cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn
412/VP-KT Về việc nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
109/UBND-KT Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
410/VP-KT Về việc phối hợp, tạo điều kiện cho Liên đoàn Địa chất Đông Bắc thực hiện thi công Đề án điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phía Đông Bắc đứt gãy Sông Hồng
409/VP-KT Về việc hướng dẫn Công ty TNHH Huy Hoàng hoàn thiện thủ tục thuê đất
407/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc xin chủ trương cho phép Trung tâm Quản lý cửa khẩu sử dụng tài sản công là phòng làm việc tại tầng 4 Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị vào mục đích cho thuê
401/VP-NC Về việc thực hiện Quy chế số 25-QC/TU ngày 19/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ
400/VP-NC Về việc thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
399/VP-KGVX Về việc kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu vực cửa khẩu
397/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương dừng tiếp nhận kinh phí tài trợ lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng
396/VP-KGVX Về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở
392/VP-NC Về việc thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 10/01/2023 sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
388/VP-KT Về việc nghiên cứu, thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2022
387/VP-KT Về việc xem xét kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lê Minh Tuân
384/VP-KGVX Về việc thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
383/VP-KT Về việc sơ kết, báo cáo tiến độ, kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030"
382/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 816/BTC-QLN ngày 30/01/2023 của Bộ Tài chính
381/VP-KT Về việc xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lộc Bình
27/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
152/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
108/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cổng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
151/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
39/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tại cuộc họp xem xét tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn
378/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung và tham dự thị sát, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải về cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80
371/VP-KGVX Về việc cung cấp số liệu danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập năm 2023
370/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 235/TTr-SGDĐT
368/VP-KT Về việc tổ chức tiếp nhận và trình UBND tỉnh giao tài sản công nhận điều chuyển từ Bộ Y tế
365/VP-KT Về việc trình phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
364/VP-KT Về việc triển khai thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
363/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
362/VP-TH Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023
360/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Báo cáo số 15/BC-ĐĐBQH ngày 13/01/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
359/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương chấm dứt Hợp đồng tư vấn lập Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040
358/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về sửa chữa, cải tạo trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường
356/VP-KT Về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 29/01/2023
355/VP-KT Về việc xem xét, tham mưu công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai ngập lụt, sạt lở đất tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
354/VP-KT Về việc dự thảo văn bản xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giao đất tại dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
351/VP-KT Về việc khẩn trương phối hợp giải trình các nội dung hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương