Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
4103/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn về giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở y tế
4102/VP-KT Về việc phối hợp, tạo điều kiện cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiến hành kiểm tra kỹ thuật hệ thống trạm định vị quốc gia
4101/VP-KT Về việc đồng ý không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021
4100/VP-KT Về việc cập nhật danh mục công trình đầu tư sửa chữa hồ, đập vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021 - 2030
4096/VP-KT Về việc triển khai thử nghiệm phần mềm để kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hoá bằng mã QRCode của C06 thay cho mã QRCode của ngành giao thông vận tải
4095/VP-KGVX Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
4094/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm gan vi rút trên địa bàn tỉnh
4093/VP-THNC Về việc tham gia ý kiến khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
4092/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương
4091/VP-KT Về việc đồng ý xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2022
4090/VP-KT Về việc đồng ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4089/VP-KT Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4088/VP-KT Về việc xem xét Báo cáo số 183/BC-SCT của Sở Công Thương về bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh vào Cụm công nghiệp Địa phương số 2 -xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
4087/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 6858/VPCP-KTTH ngày 24/9/2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương
4086/VP-KGVX Về việc đôn đốc các trường cao đẳng nộp báo cáo tự đánh giá nhanh theo dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao
4084/VP-KT Về việc sử dụng vốn kết dư của các hợp phần khác trong dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn sang Hợp phần 3
4083/VP-KGVX Về việc đồng ý gia hạn thời gian trình dự thảo Đề án phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn mới
4082/VP-KGVX Về việc tạo điều kiện người nước ngoài và lái xe qua các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành
4081/VP-KGVX Về việc khảo sát, cung cấp số liệu hiện trạng phủ sóng di động và Internet năm 2021
4080/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật
4079/VP-KGVX Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS và kinh phí mua thuốc Methadone từ năm 2022.
4076/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
4075/VP-KT Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản sau COVID-19
4072/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương về mở cửa trở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối
4071/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Xăng dầu và Thương mại Lạng Sơn liên quan đến chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu
4070/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030
4066/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4065/VP-KT Về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
4060/VP-KGVX Về việc thực hiện Công văn số 4111/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT
4057/VP-KGVX Về việc tạo điều kiện người nước ngoài và lái xe qua các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1916/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn”
1364/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho học sinh sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
1363/UBND-KT V/v gia hạn thời hạn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1362/UBND-KT V/v đồng ý điều chỉnh bổ sung, phát sinh các hạng mục công việc công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng
1361/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
1360/UBND-THNC V/v thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
1359/UBND-KT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030
4052/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4048/VP-THNC Về việc đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư
4045/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.