Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
750/QÐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 1) năm 2021
665/QÐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
664/QÐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 2, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng
646/QÐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải
2643/QÐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần xây dựng Hưng Thành Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
2559/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2140/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1924/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
1891/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt kế hoạch khai thác, chế biến và xuất khẩu quặng Bauxit mỏ Léo Cao, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
1724/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Lân Luông II, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1688/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất cấp cho dự án khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1567/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp dự án Khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
1436/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ bauxit Khòn Pá, Tùng Tày thuộc xã Tân Đoàn và xã Tràng Phái, huyện Văn Quan
1297/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình cấp nước sinh hoạt xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1296/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp, cải tạo mặt bằng đối với ông Nông Trung Dừa và bà Hoàng Thị Thêm tại thôn Đoàn Kết, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
1166/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
995/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Nà Han, xã Tân thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
95/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình trạm bơm T1 và trạm bơm Cao Lộc tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
84/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
29/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình trạm bơm LK2, LK5, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
2594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình trạm bơm H1, khu Giếng Vuông, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2591/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2486/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình trạm bơm H10, H12, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
2379/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình trạm bơm T4, H8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
1123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp – VVMI đối với công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
1102/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Thảo Viên đối với công trình giếng khoan khai thác nước dưới đất tại số 57, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
1071/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thôn Lân Bông, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
284/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty cổ phần khai thác đá Đồng Tiến tại thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
262/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
249/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Gia Lộc, tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
218/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
168/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, tại thôn Háng Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
167/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập
166/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Sơn tại khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
165/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2726/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án Đầu tư khai thác khoáng sản quặng Bôxit khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
2486/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
2262/QĐ-UBND Hủy bỏ Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Chằm Mỏ Phiếu, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
1607/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1047/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn