Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1537/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1473/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1453/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phía Đông Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1435/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
1433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch, nhà ở Xứ Lạng Thuỷ Vân Sơn, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000
1432/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1419/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
1319/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1318/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1224/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
1166/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1115/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỷ lệ 1/2.000
1054/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất khu đất CQ4 (nay là Lô T.M.D.V.2) tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.
1051/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty TNHH Yên Vượng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
1029/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu), thành phố Lạng Sơn
1011/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
996/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phía Đông Nam, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
1002/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Tràng Định 2, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Tu bổ di tích Đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
967/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
965/QĐ-UBND Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tại Số 85, đường Lê Đại Hành, khối 10, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
946/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực phía Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
927/QĐ-UBND Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện
355/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình
354/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập
211/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
2582/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2579/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2598/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2597/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2595/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2593/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2592/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2580/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2578/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2577/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1764/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn