Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
242/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025
241/GM-UBND Giấy mời dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn
240/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
239/GM-UBND Giấy mời Dự Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
238/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021
334/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh
332/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021)
237/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
236/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025
235/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lộc Bình
234/GM-UBND Giấy mời Dự kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Lãng
233/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021)
232/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
231/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc
230/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 3)
229/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
228/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
227/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt -Di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm
226/GM-UBND Giấy mời dự trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021
225/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh
224/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021
223/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam
221/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021”
220/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 2)
218/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tỉnh Lạng Sơn
217/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND
216/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét nội dung dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn
215/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
214/GM-UBND Giấy mời Bổ sung thành phần họp UBND tỉnh tháng 6/2021 (kỳ1) (ngày 11/6/2021)
213/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ,giai đoạn 2015-2020
212/GM-UBND Giấy mời họp xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021
211/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
210/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo báo cáo công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
209/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
208/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
206/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
205/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 1) (ngày 11 tháng 6 năm 2021)
204/GM-UBND Giấy mời họp xem xét các nội dung liên quan đến dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng -thành phố Lạng Sơn
202/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025
201/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh