Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
558/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian và bổ sung thành phần dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quy hoạch
410/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
408/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
407/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma
406/GM-UBND Giấy mời bổ sung thành phần họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
405/GM-UBND Giấy mời họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
404/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021,góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại,giai đoạn 2022 -2030 và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại
403/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo 415 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụcông tác quý III, phương hướng,nhiệm vụ quý IV năm 2021
402/GM-UBND Giấy mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
401/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19
552/TB-UBND Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
550/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian và hình thức Họp xem xét lựa chọn 02 dự án có sự trùng lấn về diện tích đất tại xã Tân Minh, huyện Tràng Định
400/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quy hoạch
398/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
397/GM-UBND Giấy mời Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
396/GM-UBND Giấy mời họp xem xét lựa chọn 02 dự án có sự trùng lấn về diện tích đất tại xã Tân Minh, huyện Tràng Định
394/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao thành phố Lạng Sơn
533/TB-UBND Thông báo Điều chỉnh thời gian, chương trình họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021(Ngày 22 tháng 9 năm 2021)
393/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021
392/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tình hình thực hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
391/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
529/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19
390/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021(ngày 23 tháng 9 năm 2021)
389/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm Thạch đen tỉnh Lạng Sơn năm 2021
388/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19
519/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn cuộc kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định
383/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
382/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
381/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét số liệu về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2021, ước tính GRDP năm 2021
518/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp Họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
380/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
379/GM-UBND Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định
378/GM-UBND Giấy mời dự họp chuyên đề xem xét dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới
510/TB-UBND Thông báo dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
376/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
509/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19
375/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và đầu tư công năm 2022
374/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Đề án thành lập, xây dựng và phát triển công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025
1310/CĐ-VPCP Công điện về việc hoãn họp trực tuyến toàn quốc của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19
373/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Thanh tra tỉnh