Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
265/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
193/GM-UBND Giấy mời dự họp về tình hình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
262/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
260/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Thoả thuận hợp tác phòng, chống dịch COVID-19
259/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh
258/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp UBND tỉnh tháng 5/2022(kỳ 1)
192/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
191/GM-UBND Giấy mời họp kiểm điểm,đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
190/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
255/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian và bổ sung nội dung họp tại Giấy mời số 179/GM-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh mời họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021,
189/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
188/GM-UBND Giấy mời tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.
251/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
187/GM-UBND Giấy mời họp giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 giữa tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam
186/GM-UBND Giấy mời họp xem xét số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I, ước tính quý II và 6 tháng đầu năm 2022
185/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
249/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022
245/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian họp xem xét phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 05 năm 2021-2025 (ngày 10/5/2022)
244/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700-Km18) và dự án đường Khau Bân -Còn Quan -Nà Lừa, huyện Đình Lập
184/GM-UBND Giấy mời dự Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”và phát triển tài khoản thanh toán điện tử
183/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo hướng dẫn của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
182/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
181/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 1
180/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề kiểm điểm, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 4/2022)
179/GM-UBND Giấy mời họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
178/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
177/GM-UBND Giấy mời dự Lễ phát động triển khai Nền tảng “Công dân số -Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử
176/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700-Km18) và dự án Đường Khau Bân -Còn Quan -Nà Lừa, huyện Đình Lập
175/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 05 năm 2021-2025
239/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo hướng dẫn của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
174/GM-BCĐ Giấy mời dự Hội nghị của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
173/GM-UBND Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, ...tỉnh Lạng Sơn
172/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022
171/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022
170/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo hướng dẫn của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
169/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu,vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
168/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục
167/GM-UBND Dự Tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022
166/GM- UBND Họp xem xét phương án đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng, chợ Đông Kinh thành phố Lạng Sơn và phương án quy hoạch chi tiết dự án chợ Na dương, khu dân cư liền kề tự xây thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình
165/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn