Skip to main content

Vinh danh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

Chiều ngày 30/6, tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018. Tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự có 5 sản phẩm được trao danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”.

 

Thương hiệu nông nghiệp được tôn vinh năm 2018

 

Năm 2018, từ gần 400 sản phẩm sản phẩm nông nghiệp của tất cả các vùng miền của cả nước, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã chọn được 85 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng để trao danh hiệu “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” năm 2018. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự có 5 sản phẩm được công nhận danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam là: Na Chi Lăng; Quýt Bắc Sơn; Hồng Vành khuyên Văn Lãng; Thạch đen Tràng Định; Bún ngô Đình Lập. Đặc biệt, sản phẩm Na Chi Lăng là năm thứ 2 liên tiếp được trao danh hiệu này và lọt vào top 10 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018. Đây là cơ hội lớn để các sản phẩm đặc sản nông nghiệp của Lạng Sơn khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ./.

 

Vi Hoa