Skip to main content

Vinh danh doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương cho các doanh nghiệp đạt giải trong năm 2018. Tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự có 1 doanh nghiệp được nhận giải thưởng.

 

Doanh nghiệp Lạng Sơn nhận giải thưởng chất lượng quốc gia

         

Năm 2018, cả nước có 75 doanh nghiệp được được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó, có 22 doanh nghiệp được trao giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Đặc biệt, có 2 doanh nghiệp trong số 53 doanh nghiệp đã vinh dự đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương. Đây là các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

 

Tỉnh Lạng Sơn, qua các vòng tuyển chọn, đã vinh dự có 1 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 là Công ty TNHH MTV Xe điện ĐK Việt Nhật, trụ sở tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Đơn vị đã đáp ứng các tiêu chí của Hội đồng Giải thưởng chất lượng quốc gia đề ra. Với nhiều nỗ lực và đổi mới trong quá trình sản xuất và kinh doanh, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, sản phẩm được công ty đưa ra với mong muốn có thể đóng góp cho xã hội, bảo vệ môi trường. Công ty thường xuyên tạo công ăn việc làm cho trên 150 công nhân và đảm bảo các chế độ đối với người lao động… Việc được nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế./.

 

Vi Hoa