Skip to main content

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III năm 2020

Ngày 12/6/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III năm 2020. Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Thời gian qua, ngành Kiểm sát tỉnh đã tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua, các nội dung thi đua được đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua hằng năm đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,6% (vượt 0,6% so với chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100% (đều đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37 của Quốc hội), thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đạt 90,97%...Với những kết quả, thành tích đạt được, ngành đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước, của ngành và địa phương.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, toàn ngành tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, biện pháp cụ thể, hình thức đa dạng, trong đó, đặc biệt là chú trọng phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…; tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng kịp thời, chú trọng khen thưởng đột xuất và những người lao động trực tiếp, những người mạnh dạn dám nghĩ, dám làm mang lại hiệu quả cao trong công tác.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 đơn vị

 

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong chương trình, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã được vinh danh và nhận Giấy khen của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh./.

 

Bích Diệp