Nhảy đến nội dung

Tổng kết 15 năm hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Sáng ngày 29/9/2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố tổng kết 15 năm hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giai đoạn 2002-2017. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương.

 

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu

 

Sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai 13 Chương trình tín dụng; doanh số cho vay trong 15 năm là 6.325,7 tỷ đồng, với 286.893 lượt hộ vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 2.544,9 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 21%; nguồn vốn cho vay đã giúp gần 34.000 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hơn 160.000 lao động, gần 20.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; với trên 61.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; trên 6.000 ngôi nhà được sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến đã trao đổi, thảo luận, cùng đánh giá rõ nét hơn kết quả đạt được, những hạn chế về cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi, mô hình tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, hoạt động của Ngân hàng Chính sách trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhấn mạnh, những hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân vay vốn và gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng; thực hiện quản lý vốn tín dụng chính sách, đảm bảo đến đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường sự phối hợp, tích cực đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ của ngành.

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của ngành./.

 

Bích Diệp