Nhảy đến nội dung

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 08/8/2017, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo Cái cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng Đoàn kiểm tra.

 

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Thời gian qua, công tác cải cải cách hành chính của tỉnh luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành 21 Quyết định, công bố 223 thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa của các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện đảm bảo đúng thời gian, tỷ lệ trả đúng hạn và sớm hạn đạt trên 99%; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính sự nghiệp tiếp tục được duy trì; đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị đã xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, UBND tỉnh cũng đã xây dựng dự thảo Đề án chung của tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; công tác cải cách tổ chức bộ máy, tài chính công, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả tỉnh đã đạt được, đặc biệt là trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí cũng trao đổi thêm về quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, vấn đề xã hội hóa; đồng thời, đề nghị tỉnh thời gian tới tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính.

 

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp