Nhảy đến nội dung

​Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Chị Phương Bích Hòa (thành phố Lạng Sơn)

Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo tìm kiếm chị Phương Bích Hòa, sinh năm 1973. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi biệt tích: Số 43, đường Yết Kiêu, khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã bỏ nhà đi từ tháng 9/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phương Bích Hòa ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn để giải quyết việc anh Phan Thế An yêu cầu tuyên bố chị mất tích.

 

Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu chị Phương Bích Hòa không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

 

Bích Diệp