Nhảy đến nội dung

Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

Ngày 16/5/2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW và 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban dân vận Trung ương Đảng đồng chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

Ngày 16/5/2017, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW và 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban dân vận Trung ương Đảng đồng chủ trì hội nghị.

 

Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (tính đến ngày 12/5/2016)

Theo Báo cáo số 36/BC-UBBC ngày 12/5/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến ngày 12/5/2016, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo đúng quy định.

 

Kiểm tra công tác quản lý tại khu vực cửa khẩu Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập

Sáng ngày 12/5/2016 đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành có liên quan đã kiểm tra tình hình quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; công tác đầu tư xây dựng các dự án, hạ tầng bến bãi; công tác bố trí lực lượng làm việc tại cửa khẩu Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

 

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 12/5/2016, tại Hà Nội, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các thành viên Ban chỉ huy.

 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 861/QĐ- UBND ngày 10/5/2017).

Họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

Ngày 10/5/2017, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban.

 

 

Hội nghị kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2005 - 2015

Ngày 10/5/2016, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2005 - 2015. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, một số sở, ngành và các thành viên Ban Quân dân y tỉnh dự họp.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2016

Tháng 04/2016, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 

Tăng cường tuyên truyền về công tác bầu cử

 

Tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (tính đến ngày 05/5/2016)

Theo Báo cáo số 34/BC-UBBC ngày 05/5/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến ngày 02/5/2016, 100% các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở các khu vực bỏ phiếu.

Lãnh đạo tỉnh tham dự Tọa đàm “Gặp mặt tư vấn Nhật Bản”

Ngày 26/4/2016, tại Nhà khách Chính phủ, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm “Gặp mặt tư vấn Nhật Bản” giữa các địa phương Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Bình, Tuyên Quang và Tiền Giang với Đại sứ quán Nhật Bản và và một số cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam.

 

Subscribe to Kinh tế - Chính trị