Nhảy đến nội dung

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/6/2017, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

 

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh

Ngày 20/6/2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

 

Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

Ngày 20/6/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Cải cách hành chính tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thuỷ điện Thác Xăng (Bắc Giang II)

Ngày 17/6/2016, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thuỷ điện Thác Xăng (Bắc Giang II). Tham dự cuộc kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; lãnh UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia.

 

 

Sơ kết toàn quốc thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 18/6/2016, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ Tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ Tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 17/6/2016, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh về việc kiểm tra hạ tầng, dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan.

 

Làm việc với Đoàn giám sát Trung ương Hội Cựu chiến binh về đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày 20/6/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn về việc thực hiện chương trình phối hợp về vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2016 - 2020.

 

Sơ kết toàn quốc thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 18/6/2016, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ Tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ Tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thuỷ điện Thác Xăng (Bắc Giang II)

Ngày 17/6/2016, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án Thuỷ điện Thác Xăng (Bắc Giang II). Tham dự cuộc kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; lãnh UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 17/6/2016, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh về việc kiểm tra hạ tầng, dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan.

 

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6 (kỳ 2)

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (kỳ 2) dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự họp

 

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình một số nội dung về kinh tế - xã hội

Ngày 15/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Ủy ban bầu cử tỉnh họp triển khai công tác tổng kết bầu cử

Ngày 15/6/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp triển khai nhiệm vụ tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Họp Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị

Ngày 14/6/2017, Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức họp xem xét đề xuất thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo.

 

UBND tỉnh ký kết Bản ghi nhớ với Hội đồng Anh Việt Nam

Ngày 14/6/2017, Đoàn công tác của Hội đồng Anh Việt Nam do Bà Cherry Gough, Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và ký kết Bản ghi nhớ tại Lạng Sơn. Tiếp đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Subscribe to Kinh tế - Chính trị