Nhảy đến nội dung

 1. Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ và sạt lở đất, lũ quét
 2. Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018 trên địa bàn tỉnh
 3. Thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai với các Công ty Lâm nghiệp
 4. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đợt 01 năm 2018)
 5. Chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018
 6. Sơ kết nhiệm vụ phát triển du lịch 6 tháng đầu năm 2018
 7. Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các huyện nghèo bổ sung
 8. Bãi bỏ Quyết định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
 9. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018 – 2019
 10. Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới trên địa bàn tỉnh
 11. Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018) 
 12. Chỉ đạo tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã trong năm 2018
 13. Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
 14. Triển khai thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại  trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn tỉnh
 15. Chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018
 16. UBND tỉnh ban hành văn bản về tinh giản biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục
 17. Thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" tỉnh Lạng Sơn
 18. Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn
 19. Kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh
 20. Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn