Nhảy đến nội dung

 1. Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
 2. Công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh
 3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
 4. Kết quả hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018
 5. Phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018
 6. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
 7. Chỉ đạo triển khai hoạt động đối thoại của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh
 8. Triển khai thực hiện quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
 9. Thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050
 10. Chỉ thị về tăng cường đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm
 11. Tuyên truyền về Kỳ họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6
 12. Chỉ đạo hỗ trợ tỉnh Sơn La xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc
 13. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng  6/2018
 14. Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
 16. Lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài
 17. Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
 18. Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuốc lá, an toàn thực phẩm
 19. Chỉ đạo liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành đến địa phương; thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
 20. Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32