Nhảy đến nội dung

 1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018
 2. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại ngã tư đèn tín hiệu, quốc lộ 1 huyện Hữu Lũng
 3. Chỉ đạo hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, danh mục dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia
 4. Tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
 5. Chỉ đạo thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
 6. Phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
 7. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 05 năm 2018.
 8. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình 9 tháng đầu năm 2018
 9. Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
 10. Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư
 11. Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 12. Thủ tướng phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng
 13. Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019
 14. Một số kết quả trong thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 15. Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 16. Thủ tướng phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”
 17. Tăng cường phòng chống dịch bệnh vụ Thu Đông và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 18. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2018
 19. Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
 20. Chỉ đạo đôn đốc khắc phục các tồn tại trong hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản