Nhảy đến nội dung

Họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty Đạt Phát

Ngày 06/10/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát tại khu vực thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty Đạt Phát

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 01 ngày 23/8/2004; thay đổi lần 5 ngày 31/3/2014. Với dự án Nhà máy sản xuất ván MDF Đạt Phát đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 01/10/2009. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng.

 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với các sở, ngành có liên quan khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, môi trường, kiểm soát giao thông …, đồng thời xây dựng phương án giá dịch vụ tại bến bãi của doanh nghiệp; đối với doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các thủ tục về cơ sở pháp lý, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ./.

 

Bích Diệp