Nhảy đến nội dung

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2017 (Kỳ 1)

Ngày 09/6/2017, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (kỳ 1) dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh: về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số phí, lệ phí và bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và định mức chi mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở đó; Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

 

Đồng thời, nghe về dự thảo Đề án xây dựng con người phát triển toàn diện theo Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Phát biểu kết luận các nội dung trình tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉnh sửa mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống là 10%; các nội dung còn lại về mức thu, tỷ lệ % trích lại cho đơn vị tổ chức thu đối với 14 loại phí, 7 loại lệ phí và bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí nhất trí như dự thảo đã trình.

 

Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy bằng 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng; định mức chi mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc thống nhất bằng 1,0 mức lương cơ sở/người/năm; đồng thời, yêu cầu rà soát lại danh mục các vật dụng được mua sắm.

 

UBND tỉnh cũng thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ban hành Đề án xây dựng con người phát triển toàn diện do đã có các kế hoạch, chương trình hành động và các văn bản triển khai thực hiện liên quan.

 

Đối với Chương trình hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần tập trung phân tích sâu hơn các hạn chế, khó khăn còn tồn tại trong phát triển du lịch; xây dựng Chương trình hành động bám sát các nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW; chỉ rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các ngành, khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Các nội dung còn lại đã được các UBND tỉnh thống nhất thông qua tại phiên họp./.

 

Phương Linh