Nhảy đến nội dung

Hội nghị Chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” lần thứ nhất

Ngày 01/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” cho các địa phương vùng Tây Bắc (lần thứ nhất). Đồng chủ  trì Hội nghị có Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí  Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN - Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc và đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 14 tỉnh Tây Bắc cùng đông đủ Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc và các nhà khoa học chủ trì các đề tài thuộc Chương trình.

Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” do ĐHQGHN chủ trì, được triển khai từ năm 2013, đến tháng 11-2017, đã thực hiện tuyển chọn, phê duyệt và tổ chức thực hiện được 54 đề tài và 4 dự án cho bốn nhóm mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Việc triển khai các đề tài, dự án đã thu hút được sự quan tâm, tham gia và phát huy được đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ nhiều tổ chức KH-CN trong và ngoài ĐHQGHN. Cụ thể, có 31 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chủ trì thực hiện đề tài đến từ các tổ chức khoa học công nghệ và trường đại học, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong cả nước. Ngoài ra, có 82 tổ chức tham gia phối hợp thực hiện, trong đó có các sở ngành thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc tham gia phối hợp tích cực trong quá trình triển khai.

                                      

                             Đại diện tỉnh Lạng Sơn nhận chuyển giao sản phẩm KH&CN

   Tại Hội nghị, sản phẩm của 18 đề tài đã được nghiệm thu cấp nhà nước được chuyển giao cho 14 tỉnh trên toàn vùng Tây Bắc. Các sản phẩm KH&CN của Chương trình Tây Bắc đã đóng góp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh cho vùng Tây Bắc. Một số kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ KH-CN sẽ là cơ sở trong đề xuất xây dựng, điều chỉnh chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 như: Góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo đại hội Đảng bộ các tỉnh vùng Tây Bắc; hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc… Một số kết quả và sản phẩm trực tiếp như: Xây dựng chuỗi mô hình cung ứng sản phẩm lâm sản đặc sản xuất khẩu tại Yên Bái, Sơn La,; nghiên cứu nuôi trồng đông trùng hạ thảo tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; đánh giá tổng thể các bồn địa nhiệt vùng Tây Bắc; nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét…

   Các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đã và sẽ hoàn thành vào các năm 2017-2018 hứa hẹn mang lại nhiều kết quả khoa học giá trị, làm cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô nghiên cứu trong giai đoạn từ nay về sau. Qua thảo luận tại Hội Nghị các địa phương mong muốn Chương trình sẽ được tiếp tục sau năm 2018, để sản phẩm và kết quả của các đề tài được nhân rộng, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.