Nhảy đến nội dung

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 10/2/2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; kết quả học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017; việc thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp và đội ngũ giáo viên các cấp học; sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan của Sở.

 

Theo đó, toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu ban hành các văn bản thực hiện các nhiệm, vụ, mục tiêu về giáo dục và đào tạo. Quy mô trường lớp học được củng cố, hiện có 743 đơn vị, trường học (tăng 6 trường so với năm học 2015-2016); tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 99,94%, học sinh vào THCS đạt 98,9%, vào các trường THPT đạt 77,3% so với số học sinh tốt nghiệp THCS; hiện có 161 trường đạt chuẩn quốc gia; Sở cũng đã chỉ đạo triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp lại các điểm trường trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và toàn diện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh về giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng; chủ động, tích cực phối hợp trong việc triển khai, thực hiện các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt; xác định rõ, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phụ trách; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các vi phạm để nâng cao chất lượng dạy và học./.

 

Nguồn: Trang tin điện tử VPUBND tỉnh