Skip to main content

Ủy ban nhân thành phố Lạng Sơn mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo công tác cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU, ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn những năm tiếp theo; sáng ngày 16/11, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn mở lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo công tác cơ sở năm 2018.

 

IMG_1919.JPG

 

Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học viên

 

Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề đó là: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã; Kỹ năng điều hành công sở và giao tiếp hành chính cho 70 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

IMG_1880_0.JPG

 

Các bộ lãnh đạo phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn tham gia phát biểu trao đổi kinh nghiệm tại lớp học

 

 Qua lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định đối với từng vị trí công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hết lòng phục vụ nhân dân; có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn ở cơ sở, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, hiệu quả quản lý điều hành của ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến mới, rõ nét trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của thành phố Lạng Sơn./.

 

Thanh Huệ