Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2018

Ngày 30/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2018

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ trình; trong đó, tập trung vào dự thảo: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Kế hoạch đầu tư công; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi nghe cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo và ý kiến thảo luận của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, các chỉ số đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát đã tạo sự lan tỏa đến cấp huyện, cấp xã; đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 7,57%, cao hơn cùng kỳ năm 2017. Sản xuất nông, lâm nghiệp có sự chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao; 6 tháng đầu năm đã có 7 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với tổng vốn đăng ký là 3.086 tỷ đồng; tích cực triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm Chương trình xây dựng nông thôn mới. Về kinh tế cửa khẩu, chỉ đạo thực hiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; thực hiệ đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 2.430 triệu USD, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ngay từ đầu năm lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là  dự án trọng điểm; điều hành linh hoạt, chủ động ứng trước dự toán ngân sách năm 2019 cho 6 dự án trọng điểm, cấp bách; tích cực đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư đoạn đường từ Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức Hợp đồng BOT. Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,24% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, hoạt động du lịch tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước 2.817,4 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt 1.353 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán, tăng 11,8%, các khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, khu vực ngoài quốc doanh, thu cấp tiền khai thác khoáng sản tăng cao so với cùng kỳ. Về văn hóa - xã hội, lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học; đã sắp xếp được 34 điểm trường cấp tiểu học, sáp nhập 02 cặp trường TH và THCS; thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất 06 đơn vị sự nghiệp của Sở Y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%, tương đương 2.700 hộ. Về công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 tăng 2 bậc, chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tăng 25 bậc. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, người dân xuất cảnh trái phép đã giảm hẳn...

 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các cấp, các ngành cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện có kết quả 3 chương trình kinh tế trọng tâm, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề của năm 2018 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước; thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

 

Với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung trong dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện tiếp các bước theo quy định.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách khen thưởng đối tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc thi khu vực, quốc gia, quốc tế; thống nhất về sự cần thiết ban hành  quy định chính sách khen thưởng đối tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt giải trong các cuộc thi khu vực, quốc gia, quốc tế. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu về tên gọi của nghị quyết, bổ sung giải thích từ ngữ, xây dựng nội dung chặt chẽ, đúng quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, có hiệu lực lâu dài./.

 

Bích Diệp