Skip to main content

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký quy chế phối hợp công tác

Ngày 04/01/2019, tại Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra Hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và một số Ban Đảng, đoàn thể của tỉnh.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất ký kết quy chế phối hợp công tác với 3 Chương, 14 Điều, tập trung vào các nội dung: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, trong đoàn viên, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về lao động; phối hợp giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế; hỗ trợ các hoạt động của tổ chức công đoàn liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh là một trong những giải pháp hai bên thống nhất xây dựng góp phần triển khai các nội dung theo đúng chương trình ký kết; ghi nhận sự chủ động của Liên đoàn Lao động tỉnh thời gian qua đã thực hiện ký kết với một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; sau Hội nghị ký kết, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phân công cán bộ theo dõi, giám sát trong thực hiện các nội dung ký kết; về phía UBND tỉnh sẽ đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai hiệu quả chương trình ký kết./.

 

Bích Diệp