Skip to main content

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đối với các nội dung trên, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của các hạn chế; trong đó tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Sau khi nghe các ý kiến góp ý của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 58,7 % dự toán, tăng 30,8% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 2.620 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch đạt kết quả tốt. Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém như các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo, số doanh nghiệp thành lập mới… còn đạt thấp, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm muộn, công tác phối hợp trong xử lý công việc có lúc chưa kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng, có giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thu hút đầu tư; tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tốt quản lý giá cả thị trường, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quyết liệt phòng, chống, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua 6 dự thảo do các sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trình về các nội dung: quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019; danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019.

 

Thùy Linh