Skip to main content

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2019

Sáng ngày 17/5/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh phiên họp

 

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh Lạng Sơn năm 2025. Theo  dự thảo, phấn đấu số DN đăng ký thành lập mới đạt 400-500 DN/năm, đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 6.000 DN, có khoảng 300 DN có mức vốn trên 100 tỷ đồng, trong đó có 3-5 DN có mức vốn trên 1.000 tỷ đồng. Năng suất lao động bình quân 1 DN tăng khoảng 20%/năm, giá trị xuất khẩu của khu vực DN địa phương đạt 250 triệu USD, bình quân hàng năm tăng khoảng 10-12%, số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng bình quân 10%/năm. Tỷ lệ vốn đầu tư của dân cư và khu vực DN trong tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh đạt trên 70%, đóng góp vào ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng trên 15%.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu góp ý các nội dung

 

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến tập trung vào kết cấu, bố cục của Đề án, đánh giá thực trạng, chỉ tiêu, định hướng, chất lượng, những khó khăn, vướng mắc, những giải pháp đồng hành, hỗ trợ DN về mặt bằng, nguồn vốn, thủ tục đầu tư, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, an toàn cho DN, hợp tác quốc tế.

 

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, nghiên cứu, khảo sát, xin ý kiến các sở, ngành để xây dựng Đề án. Đồng chí nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn, phức tạp, do vậy, Đề án đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, chính xác thực trạng các DN trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến biên tập, chỉnh sửa kết cấu Đề án phù hợp, trong đó, mục tiêu cần lựa chọn lĩnh vực phát triển DN cụ thể, rõ ràng, bổ sung định hướng phát triển nhóm DN kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá về công tác lãnh đạo của Đảng, chính quyền, hỗ trợ DN về mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ. Cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Đề án trước ngày 10/6/2019 trình UBND tỉnh xem xét.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung

 

Phiên họp cũng thảo luận về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với việc ban hành quy định về việc san, gạt. đào đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh là vấn đề cấp bách, phải chỉ đạo ngay để quản lý việc sử dụng đất, tình trạng san lấp đất tràn lan, do vậy, thống nhất ban hành văn bản cá biệt. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, biên tập lại dự thảo, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ký ban hành.

 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 - 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo tờ trình trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới./.

 

Khánh Ly