Skip to main content

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2020

Ngày12/02/2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020. Cùng dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh Lạng Sơn và nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trình.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung phiên họp

 

Phát biểu kết luận các nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động của Sở KH&ĐT trong việc xây dựng văn bản, phối hợp lấy ý kiến của các huyện, thành phố và các sở, ngành. Đối với dự thảoTờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí định mức, phạm vi đối tượng và phương án phân bổ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai các chương trình không để chồng chéo về nguồn vốn và đối tượng, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn tránh thất thoát nguồn ngân sách Nhà nước, đảm bảo tính hiệu quả của dự án và các nguyên tắc, tiêu chí, tăng cường việc kiểm tra, giám sát.

 

Về nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và các ý kiến góp ý tại phiên họp. Đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý xem xét, tính toán lại các mức hỗ trợ chưa đạt theo quy định, sửa đổi cho phù hợp để đảm bảo đúng theo Nghị quyết HĐND.

 

Cuộ họp cũng nghe và cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình.

 

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo về tên gọi, phạm vi, trách nhiệm các đơn vị, tổ chức, cá nhân, kết cấu của dự thảo, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý công tác thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi và chỉnh sửa một số cụm từ cho phù hợp... Tổ chức họp chuyên đề để xem xét kỹ lưỡng các nội dung trước khi ban hành.

 

Cũng tại phiên họp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trình Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị soạn thảo trong việc chuẩn bị nội dung trình và phối hợp với các sở ngành theo đúng quy chế. Đồng chí đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, thống nhất về số liệu, tích hợp các chỉ tiêu, nội dung và biên tập ngắn gọn dự thảo Kế hoạch, trong đó, thể hiện rõ nét đặc thù của tỉnh Lạng Sơn, mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và kinh tế. Đơn vị soạn thảo hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh ký, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành./.

 

Khánh Ly