Skip to main content

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01/2019

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019, dự thảo Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến năm 2021, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3 năm 2019, Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự họp

 

Đồng thời, thảo luận về dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Quy định thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập, Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2030

 

Sau khi nghe trình bày các dự thảo và ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

 

Về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, trong tháng 01/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 01/2019 tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các lĩnh vực đều có tăng trưởng, tuy nhiên tại dự thảo báo cáo cần bổ sung thêm các số liệu, đánh giá sát, đúng tình hình. Trong tháng 02/2019, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết, trong đó, quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe người dân, công tác trực, cấp cứu; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân văn minh, an toàn, hoạt động lễ hội vui tươi, lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo an ninh trật tự, phóng chống cháy nổ, an toàn giao thông; các cấp, ngành tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tháng 02 và cả năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Đối với dự thảo Đề án điều chỉnh Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với các phương án về phạm vi, quy mô, tên gọi sau điều chỉnh, phân khu chức năng và định hướng phát triển tại dự thảo Đề án. Đồng chí yêu cầu bổ sung, nêu rõ các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, hợp tác quốc tế, lưu ý tới vấn đề kết nối giao thông và các dịch vụ khác; đánh giá cụ thể, đầy đủ tác động và tính hiệu quả của Đề án về mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các kiến nghị đối với Chính phủ.

 

Về Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến năm 2021, Chủ tịch yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện thận trọng, từng bước, bài bản, chắc chắn, đảm bảo về quan điểm, tiêu chí, nguyên tắc thực hiện; việc lựa chọn các xã thực hiện Đề án cần đảm bảo sau khi sáp nhập đáp ứng các yêu cầu về diện tích, dân số theo quy định. Trong thời gian chờ các hướng dẫn, quy định cụ thể của Trung ương, Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án.

 

Tại phiên họp cũng thống nhất thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh, Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2030.

 

Các nội dung khác trình tại phiên họp, yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét./.

 

Phương Linh