Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm

Trong 2 ngày 7 và 8/10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm cho gần 200 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh.