Skip to main content

Trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (2003 - 2018)

Ngày 20/7/2018, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (2003 - 2018). Đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, một số sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Qua 15 năm thực hiện, các cấp, các ngành đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện các nội dung quy định của Pháp lệnh; đã huy động các doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang tham gia sản xuất, sửa chữa trang bị cho Quân đội, góp phần tăng cường tiềm lực Quốc phòng cho đất nước. Tiến hành đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng, duy trì năng lực một số dây chuyền động viên công nghiệp để sản xuất, sửa chữa trang bị và sẵn sàng động viên khi cần thiết.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, kết quả mà các Bộ, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp. Thời gian tới, cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến động viên công nghiệp, làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường tiềm lực quốc phòng ngay từ thời bình, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, trong đó, xác định rõ vị trí, vai trò của động viên công nghiệp; nắm chắc, đánh giá đúng, quản lý chặt chẽ tiềm lực công nghiệp phục vụ cho quốc phòng thuộc lĩnh vực ngành, địa phương được giao quản lý; tập trung thực hiện mục tiêu huy động tối đa nguồn lực của đất nước để tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, công nghiệp quốc phòng nòng cốt phải có trình độ khoa học tiên tiến, hiện đại, có năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa; xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với  huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, dân sinh tham gia sản xuất, sửa chữa, bảo đảm vũ khí trang bị…

 

Bích Diệp