Skip to main content

Trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở

Ngày 6/7/2018, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Theo báo cáo, ước tính đến hết 30/6/2018, cả nước có 81,59 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 86,9%, đạt và vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Hiện cả nước có trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (bao gồm cả Trạm y tế xã) số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 130 triệu lượt năm 2015 tăng 147 triệu lượt năm 2016 và lên 150 triệu lượt năm 2017. Đối với tỉnh Lạng Sơn, hiện có 234 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (gồm cả tuyến xã), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến 30/6/2018 đạt 95,08%. 

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thời gian tới ngành y tế sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại y tế cơ sở; trong đó, chú trọng đến công tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, có chính sách luân chuyển bác sỹ khám chữa bệnh tại y tế cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, có cơ chế tài chính phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh./.

 

Bích Diệp