Skip to main content

Triễn lãm chuyên đề giới thiệu hình ảnh đất nước, con người VN

 

Trong thời gian từ 25/2 đến 3/3/2019, tại sảnh chính Trung tâm Thương mại Vincom, thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Triển lãm chuyên đề giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quảng bá các tiềm năng du lịch Lạng Sơn.