Skip to main content

Triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Ngày 13/6, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới năm 2019.