Skip to main content

Trao tặng trang thiết bị phòng khám kết hợp quân dân y

Ngày 28/2, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng trang thiết bị y tế thiết yếu cho Phòng khám kết hợp quân dân y tại đồn Biên phòng Pò Mã, huyện Tràng Định.