Skip to main content

Tổng kết triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình

Chiều ngày 24/4, Sở Y tế Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và Mô hình phòng khám Bác sỹ gia đình năm 2018.

 

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu khai mạc hội nghị

 

Được triển khai từ đầu năm 2018 tại 3 huyện là Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình và Thành phố Lạng Sơn. Qua 1 năm triển khai thực hiện với sự hỗ trợ phần mềm miễn phí của viettel Lạng Sơn, cùng sự phối đồng bộ của chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan, đến nay tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại các đơn vị triển khai thí điểm đến hết năm 2018 đạt 90,95 %. Trong đó mục tiêu của năm 2018 đề ra là đạt trên 80% nhân khẩu trên hệ thống hồ sơ sức khỏe được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân. Mặc dù kết quả đạt được vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: nhân lực tổ chức khám sàng lọc còn mỏng; công tác lập hồ sơ bệnh án quản lý các bệnh không lây nhiễm còn ít so với số lượng bệnh nhân có tại cơ sở; Công tác truyền thông chưa được thường xuyên;… Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc để quá trình triển khai thực hiện thí điểm lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và mô hình bác sỹ gia đình thời gian tới được tốt hơn./.

 

Vi Hoa