Skip to main content

Tổng kết công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 25/01/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thu NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Năm 2018, BCĐ thu NSNN tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong công tác thu NSNN, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các Chi cục thuế, các phòng thuộc Cục thuế đã chủ động, tích cực đề xuất nhiều giải pháp tăng thu NSNN như đề án chống thất thu vận tải, chống thất thu hộ khoán, quản lý hoạt động kinh doanh ăn uống, nấu cỗ. Kết quả, tổng thu NSNN năm 2018 được 5.400,8 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.803,1 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán, bằng 57,6% cùng kỳ, tổng thu nội địa được 2.597,7 tỷ đồng, đạt 118,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 109,1% so với cùng kỳ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thu NSNN năm 2018, đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác thu NSNN trong năm 2019.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên BCĐ thu NSNN, Cục thuế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế ngay từ đầu năm, tăng cường quản lý việc khai thuế, nộp thuế đúng quy định, quản lý tốt hóa đơn, chứng từ, tiếp tục quản lý, xây dựng giá dịch vụ, rà soát lại quỹ đất, tăng cường quản lý thương mại, tập trung thu thuế ở các lĩnh vực như thuế đất, kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân, hộ khoán, hoạt động kinh doanh ăn uống…; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Cục Hải quan triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế xuất nhập khẩu, tạo mọi thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Các huyện, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu thuế trên địa bàn.

 

Thùy Linh