Skip to main content

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018

Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 1, tham dự có đồng chí Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Năm 2018, công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh thường xuyên được chú trọng và đã đạt được những kết quả thiết thực, nổi bật là những nhiệm vụ về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm về Quốc phòng, Quân sự của Đảng, vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, vừa quan tâm củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng khu vực phòng thủ, không ngừng tăng cường tiềm lực mọi mặt cho địa phương, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm…

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2018./.

 

Bích Diệp