Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 11/7/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham dự có đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố...

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khoá X, trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ gia tăng giá trị bình quân ngành nông, lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 đạt 4,56%, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 2,95%, giai đoạn 2016 - 2017 đạt 3,23%; tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh năm 2017 chiếm 21,7%. Đã đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây mới 254 các công trình thủy lợi, xây mới 136 công trình nước sinh hoạt tập trung; có 207/207 xã có điện lưới quốc gia, 2.018 thôn, trên 144.000 hộ có điện; mở mới trên 790 km đường ô tô, trên 7.800 km đường dân sinh, trên 2.800 km mặt đường bê tông xi măng. Hiện toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Lạng Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, thu nhập người dân nông thôn tăng 2,5 lần so với 2008; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm...

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…; củng cố, nâng cao vị trí vai trò của kinh tế tập thể, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; quan tâm công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân