Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị

Ngày 31/8/2018, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Những năm qua, các cấp ủy đảng đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo bước chuyển biến quan trọng trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiềm lực quốc phòng của tỉnh được xây dựng ngày càng vững chắc hơn; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 8 – 9%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và các lực lượng vũ trang được cải thiện rõ rệt, bộ mặt đô thị, nông thôn được đổi mới, đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng; quan tâm công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, hệ thống chính trị được chăm lo, củng cố ngày càng vững mạnh. Khả năng duy trì các trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia khu vực phòng thủ, xác định xây dựng khu vực phòng thủ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Tăng cường xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt ở các xã biên giới, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát việc tổ chức thực hiện, xử lý các vi phạm đặc biệt là những vi phạm về đất đai quốc phòng.

 

Thùy Linh