Skip to main content

Tích cực thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về trình độ, kỹ năng, phong cách của công dân thời đại mới, công dân toàn cầu

Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 9 năm 2018 với sự tham dự của các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và Hội Cựu Chiến binh tỉnh; trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; đại diện trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên Đoàn 338 và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ảnh minh họa (1).jpg

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn thông tin về kết quả chuyến thăm Liên bang Nga và Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tình hình an ninh, trật tự trong thời gian qua, một số giải pháp ổn định tình hình trong thời gian tới. Đồng thời, quán triệt nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. 

 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền các nội dung thông tin đã tiếp nhận tại hội nghị. Đối với Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, chú trọng tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị này. Trong tuyên truyền, nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực theo đề án tổng thể, trong đó hợp tác về kinh tế là trọng tâm với các cơ chế ưu tiên là ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ở Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả hợp tác tiểu vùng; tích cực thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức sâu rộng, góp phần giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, thấu suốt, nâng cao trình độ, kỹ năng và phong cách của công dân thời đại mới, công dân toàn cầu. Tiếp tục tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm triển khai tổ chức hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra trong năm 2018, chủ đề “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Kịp thời nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đấu tranh phản bác thủ đoạn xuyên tạc, âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch; nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, không mắc mưu các phần tử xấu, không bị kích động tham gia vào các hoạt động tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

 

Đức Luận