Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành khảo sát về công tác thông tin đối ngoại

Ngày 31/10/2018, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) của tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành khảo sát về công tác thông tin đối ngoại do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW làm Trưởng đoàn. Cùng tiếp đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN của tỉnh phát biểu

 

Công tác TTĐN năm 2018 luôn được tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TW; các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền của các phần tử cơ hội chính trị được tăng cường… từ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW đánh giá cao những kết quả của Lạng Sơn trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác TTĐN. Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản pháp quy của TW về công tác TTĐN; đẩy mạnh tuyên truyền về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước bạn, trong đó, chú trọng tuyên truyền thành tựu của mối quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa Lạng Sơn với Quảng Tây (Trung Quốc), mong muốn Lạng Sơn sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu trong xây dựng quan hệ hợp tác giữa 02 địa phương và trong đối ngoại biên giới…; bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đấu tranh trên mạng xã hội.

 

Tiếp thu những ý kiến của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN của tỉnh nhấn mạnh, tỉnh luôn xác định việc thực hiện công tác TTĐN là một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả  các nhiệm vụ của công tác này.

 

Trong chương trình làm việc, đoàn tiếp tục làm việc với huyện Cao Lộc và đi thăm, khảo sát tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị./.

 

Bích Diệp