Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Ngày 04/10/2018, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số Ban Đảng, Sở, ngành tỉnh và tập thể lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

 

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

 

Trong thời gian qua, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tập trung triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ được giao. Hiện nay. Trường có 03 phòng tham mưu và 04 khoa giảng dạy với tổng số biên chế 53 người. Trong 9 tháng của năm 2018, Trường tiếp tục thực hiện kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 chuyển sang và các lớp theo kế hoạch 9 tháng năm 2018, tổng số có 40 lớp đào đạo lý luận chính trị, với 2.718 học viên, 35 lớp bồi dưỡng với 3.512 học viên. Hiện nay Trường đang thực hiện 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường. Trong Quý IV/2018, dự kiến Trường khai giảng 03 lớp đào tạo lý luận chính trị với 130 học viên, bế giảng 06 lớp với 385 học viên, phối hợp mở 28 lớp bồi dưỡng với 2.260 học viên.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả công tác của Trường thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế trong triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả Trường đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ đào tạo. Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học còn có hạn chế. Trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung bám sát các quy định về đào tạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động phối hợp rà soát, khảo sát để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chủ động, tích cực hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, xây dựng các đề tài cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động của Trường; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, uy tín trong đào tạo của nhà trường./.

 

Phương Linh