Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy thành phố Lạng Sơn

Ngày 09/10/2018, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã  làm việc với Thành ủy thành phố Lạng Sơn và Đảng ủy phường Vĩnh Trại về kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng, các sở, ngành tỉnh.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, thành phố Lạng Sơn đã tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu trở thành đô thị loại II trong năm 2018, hoàn thành và vượt trước thời hạn 14/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,4%, thu ngân sách ước đạt 1.015 tỷ đồng, tăng bình quân 17%/năm, hoàn thành 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,36%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đối với phường Vĩnh Trại, các nhiệm vụ, chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch, riêng trong 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu cơ bản đều bảo đảm tiến độ, trong đó có 02 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đã hoàn thành.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng Thành ủy thành phố Lạng Sơn, trong đó có Đảng ủy phường Vĩnh Trại đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp thời gian qua. Bên cạnh những kết quả tích cực, còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục. Trong thời gian tiếp theo, Thành ủy thành phố Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đầu tư các nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất; chủ động, phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo bước phát triển đột phá cho thành phố. Quan tâm tới các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và phát huy các thế mạnh của thành phố, xây dựng văn minh đô thị, nâng cao đời sống nhân dân… Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hướng tới phát triển đô thị hiện đại, bền vững với các chiến lược, tầm nhìn dài hạn. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, duy trì mở rộng các mối quan hệ đối ngoại; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên, nhân dân, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; nâng cao chất lượng, năng lực tổ chức Đảng, chính quyền, tinh gọn bộ máy, tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

 

Phương Linh