Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 10/7/2018, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động tham mưu công tác quản lý văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo tồn, nghiên cứu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, hoạt động văn hóa được phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Hoạt động du lịch đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện vi phạm.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn và chỉ rõ những mặt còn hạn chế. Thời gian tới đề nghị toàn ngành tập trung tuyên tuyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và xã hội về phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch; đổi mới mạnh mẽ nội dung triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tổ chức các hội thảo, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm các tỉnh bạn để tham mưu xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn… Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành. Đối với các kiến nghị, đề xuất đề nghị sở rà soát lại tổng thể thiết chế văn hóa thể thao, cơ sở vật chất hiện có, qua đó đánh giá khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý.

 

Thùy Linh