Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình

Ngày 18/6/2019, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình về việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ái Quốc là xã vùng sâu, vùng xa, kinh tế dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó chủ yếu phát triển kinh tế đồi rừng. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo khá cao 273/461 hộ, chiếm 59,21%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân là 56,42ha, đạt 75,74% so với kế hoạch, khai thác được khoảng 250 tấn nhựa thông, triển khai trồng rừng mới được 77 ha, thu ngân sách đạt 50% kế hoạch. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 5/19 tiêu chí, hiện nay đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành thêm tiêu chí số 14 và 18 trong năm 2019…

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Các đại biểu cũng đã giải đáp những kiến nghị, khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, xã cần tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, gương mẫu tuyên truyền cho Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt chỉ đạo đến năm 2025 phải giảm tỷ lệ hộ nghèo, có kế hoạch, phân công chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ cơ sở, xây dựng nghị quyết về xóa đói giảm nghèo. Phát huy thế mạnh, tiếp tục phát triển kinh tế đồi rừng, gia tăng giá trị trên diện tích rừng trồng. Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là hoạt động cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày của xã, đồng thời, quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng.

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng xã đã từng bước phát huy được thế mạnh và có chuyển biến tích cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Xã cần có giải pháp cụ thể để giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tạo đầu ra cho sản phẩm. Rà soát lại hộ nghèo theo đúng quy định, phân công cán bộ, đảng viên theo dõi từng hộ gia đình cụ thể để tổ chức sản xuất, thoát nghèo. Quan tâm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường có hiệu quả việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, đánh giá chính xác để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đạt ở mức cao.

 

Đoàn công tác khảo sát thực địa dự án

 

Trong chương trình, đoàn công tác cũng đã khảo sát thực địa Dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập). Tuyến đường có tổng chiều dài toàn tuyến 56,88km, đến nay, nền đường đã cơ bản hoàn thành 53km, giá trị xây lắp ước đạt 57%.

 

Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu khoanh vùng những đoạn sạt lở, giảm độ dốc, độ cao, đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng mặt đường. Tập trung nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, vật liệu đã tập kết tiến hành thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2019, đầu năm 2020 hoàn thành dự án.

 

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, Chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ngành, UBND huyện, xã có liên quan cùng phát huy trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, xứng đáng là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp.