Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Văn Lãng và Đảng ủy xã Tân Lang

Sáng ngày 29/8/2018, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Tân Lang và Huyện ủy Văn Lãng về tình hình thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

Trong những năm qua, huyện Văn Lãng đã nỗ lực, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu trong 5 nhóm chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định. Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, duy trì được đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiềm năng, thế mạnh tiếp tục được khai thác, phát huy. Bình quân mỗi năm thu ngân sách tăng 15%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 798,58 triệu USD, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm đạt trên 3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng, xây dựng thêm được 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, 4 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Hằng năm có 56,41% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, xã Tân Lang đã tập trung đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đã có 12/21chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới đạt 14/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,38%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện và xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, huyện và xã cần tập trung quyết liệt chỉ đạo, cụ thể hóa các giải pháp, lộ trình để thực hiện tốt nghị quyết đại hội, tiếp tục nâng cao những chỉ tiêu đã đạt và vượt. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, phát huy lợi thế cửa khẩu, chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch, trồng rừng, cây ăn quả có thế mạnh, định hướng, phối hợp với các ngành hướng dẫn, thu hút, phát huy vai trò của doanh nghiệp, giới thiệu, chế biến sản phẩm, xây dựng mô hình để nhân rộng. Tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí. Tiếp tục phối hợp cùng các ngành chức năng bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện và xã cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, quan tâm kiểm điểm phê bình, tự phê bình và giải pháp thực hiện của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, đào tạo, quy hoạch cán bộ, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy, phân công cấp ủy, đảng viên phụ trách hộ gia đình, sát với tình hình, sát với dân, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn cán bộ cơ sở.

 

 

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã đến khảo sát thực địa tình hình thực hiện dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu đấu nối với cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)./.

 

Khánh Ly