Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Cao Lộc và Đảng ủy xã Gia Cát

Chiều ngày 29/8/2018, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã  làm việc với Đảng ủy xã Gia Cát và Huyện ủy Cao Lộc về tình hình thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, huyện Cao Lộc đã đổi mới trong số 22 chỉ tiêu đề ra, huyện Cao Lộc đã có 9 chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 7 chỉ tiêu thực hiện đạt tiến độ, 4 chỉ tiêu đang triển khai theo lộ trình, tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 21,29% (vượt 12,59% chỉ tiêu nghị quyết đề ra), tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm 4,19% (chỉ tiêu đề ra giảm 3,5%), có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm, kết nạp trên 200 đảng viên, vượt từ 8 đến 9% chỉ tiêu đề ra.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Đối với xã Gia Cát, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch, thực hiện vượt kế hoạch 11/17 chỉ tiêu, hoàn thành 5 chỉ tiêu và 1 chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra. Lã xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, qua các năm xã đều giữ vững và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo của xã trung bình hằng năm giảm 17%. Tổng thu ngân sách đều tăng hằng năm, năm 2017 đạt 121,2% kế hoạch huyện giao. 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 92% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lựcm, kết quả huyện và xã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện và xã cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực và phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, một số chỉ tiêu khó cần có giải pháp và lộ trình để hoàn thành như: Giảm nghèo, nước sạch,hiệu quả đào tạo lao động nông thôn, giao thông. Tiếp tục phát huy lợi thế cửa khẩu, khẳng định vị thế vai trò của huyện trong vùng động lực phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, phát triển thương mại dịch vụ, du lịch. Quan tâm công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch, các sản phẩm nông nghiệp, nhân rộng các mô hình. Cấp ủy, chính quyền tăng cường định hướng, phối hợp với các sở, ngành để hướng dẫn, xúc tiến, chuyển giao nâng cao chất lượng sản phẩm cho từng xã, từng địa bàn, tăng cường tuyên truyền thay đổi tư duy, tập quán của người dân. Phân loại, rà soát đầu tư, tăng các xã về đích nông thôn mới, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, bến bãi, đáp ứng được yêu cầu phát triển, tạo môi trường lành mạnh trong đầu tư và xuất nhập khẩu. Tăng cường quản lý di tích, lễ hội. Tiếp tục bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nắm bắt thường xuyên kịp thời, bám sát và dự báo tình hình để giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở. Có giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với công tác phê bình và tự phê bình, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc.

 

Khánh Ly