Skip to main content

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên tháng 8 năm 2019

Ngày 05/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các Ban HĐND tỉnh.

 

Phiên họp đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI được tổ chức từ ngày 09-10/7/2019, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình kỳ họp với nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Kỳ họp đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo UBND tỉnh, giữa các ban, văn phòng HĐND tỉnh với các sở, ngành trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò chủ trì kỳ họp, chỉ đạo, điều hòa trước, trong và sau kỳ họp. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn, giải trình tại kỳ họp nghiêm túc, trách nhiệm, đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Tuy nhiên, kỳ họp vẫn còn một số hạn chế như quá trình chuẩn bị nội dung, sự phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh và các ngành chuyên môn có lúc, có nơi, có việc chưa đồng bộ, kịp thời; một số nội dung trả lời chất vấn chưa đi vào trọng tâm vấn đề, chưa nêu được lộ trình, thời gian cụ thể trong việc giải quyết, khắc phục…

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có tinh thần cầu thị, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các Ban HĐND tỉnh trong quá trình chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp; tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của cử tri; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai các nghị quyết liên quan tới lĩnh vực mình quản lý, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung các nghị quyết đã thông qua, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống nhân dân.

 

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung về việc sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018; dự thảo báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh tháng 7, chương trình hoạt động tháng 8/2019; dự thảo báo cáo kết quả theo dõi, giám sát nội dung kiến nghị, kết luận của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh giám sát tại Kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI và năm 2018; dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 47 ngày 12/7/2019 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020./.

 

Thùy Linh