Skip to main content

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND tại UBND tỉnh

Ngày 29/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo báo cáo, việc thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó, đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% số xã có đường đến trung tâm xã đi được 4 mùa; 100% số xã trên địa bàn có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 98,36%, tỷ lệ thôn có điện đạt 97,85%; năng lực tưới các công trình thủy lợi đạt 70 – 71%; tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 98,1%; đã có nhiều mô hình, tổ chức sản xuất mới, hiệu quả được hình thành, nhân rộng… Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được quan tâm triển khai thực hiện, hiện toàn tỉnh có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí/xã đạt 11,54 tiêu chí, có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Tại buổi giám sát, các sở, ngành đã báo cáo thêm các vấn đề liên quan đến việc đánh giá hiệu quả đầu tư vào các mô hình sản xuất, việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng các công trình cấp nước tập trung, xây dựng chợ nông thôn, trường học đạt chuẩn quốc gia.

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh khẳng định, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư duy và đạt nhiều kết quả thiết thực. Đồng chí cũng đã làm rõ những kết quả nổi bật, nêu lên những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chương trình. Với những ý kiến kiến nghị của Đoàn giám sát, UBND tỉnh tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình; cần có kế hoạch rà soát, bố trí nguồn lực để đầu tư hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển các Hợp tác xã, xây dựng các mô hình, các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp; tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất ban hành các chính sách có tính khả thi, sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình xây dựng, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Diệp