Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố giám sát trực tiếp tại xã Mai Pha

Ngày 03/10/2019, đoàn công tác của thường trực Hội đồng nhân dâ (HĐND) thành phố Lạng Sơn (TPLS) do đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát trực tiếp đối với Ủy ban nhân dân xã Mai Pha về việc thực hiện duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới và kết quả thực hiện các mô hình kinh tế trên địa bàn xã.

 

Khuôn khổ buổi giám sát

 

Là xã đầu tiên về đích xây dựng nông thôn mới năm từ 2014, trong những năm gần đây cấp ủy, chính quyền xã Mai Pha luôn tập trung mọi nguồn lực duy trì và nâng các cáo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, thiết chế, cơ sở vật chất Nhà Văn Hóa; triển khai chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khuyến khích các Hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ năm 2015 đến nay xã đã phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề mở được 10 lớp học nghề về kỹ thuật trồng rau an toàn, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, nấu ăn với 418 học viên tham gia; huy động nhân dân làm mới được 42 tuyến đường làng, ngõ xóm, tổng chiều dài trên 6.600 mét, tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng; đến nay 100% đường thôn bản, ngõ xóm luôn sạch sẽ và không lẫy lội vào mùa mưa; 100% số hộ trong thôn được sử điện an toàn; xã đã phối hợp với đơn vị chức năng cải tạo mạng lưới điện tại thôn Khòn Pát, Pò Đứa, Nà Chuông, huy động nhân dân thực hiện dự án thắp sáng đường thôn lắp được 146 bóng trên tổng chiều dài tuyến đường 8.400 mét; 100% thôn có điểm truy cập intenet và được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng đạt 86%; tỷ lệ hộ nghèo va hộ cận nghèo hiện có là 0,42%. Cùng với đó xã mai Pha cũng luôn duy trì có hiệu quả các mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm, mô hình chăn nuôi lợn nái, mô hình phát triển chăn nuôi dê lai;… đem lại hiệu quả kinh tế cao, mang tính bền vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là công tác vệ sinh môi trường tại một số thôn chưa được đảm bảo, đầu ra cho các sản phẩm của các mô hình chưa ổn định, diện tích đất canh tác của nhân dân dần bị thu hẹp bởi các dự án. Vì vậy, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Mai Pha TPLS cần tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhân rộng các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của nông dân. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp vốn bằng quỹ đất hoặc cho thuê đất để xây dựng mô hình sản xuất theo hướng tập trung nhằ đưa ra thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng, từng bước tạo ra chuỗi giái trị trong sản xuất./.

 

Thanh Huệ