Skip to main content

Thành ủy Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 30/7, Thành ủy Lạng Sơn và Báo Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trên báo Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Mở đầu hội nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân TPLS đã thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn TPLS. Tiếp đó hai bên đã thông qua Chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025 và cùng nhau thảo luận, thống nhất xuyên suốt trong việc phối hợp tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; trước mắt sẽ tập trung đẩy tuyên truyền việc thực hiện chủ đề năm 2019; việc thu hút đầu tư; phát triển du lịch, công tác cải cách hành chính, xây dưng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Thành ủy Lạng Sơn và Báo Lạng Sơn ký kết chương trình phối phối hợp tuyên truyền

 

Thông qua chương trình ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ công tác, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Lạng Sơn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 

Thanh Huệ