Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn quản lý chặt chẽ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Trong đợt ruyển quân năm 2019, thành phố Lạng Sơn được giao chỉ tuyển tuyển chọn 118 công dân lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị quân đội là Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Sư đoàn 3 quân khu I. Ngay từ cuối năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, thành phố Lạng Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; việc viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của thanh niên chiếm tỷ lệ cao khoảng 48%. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các phường, xã đang thường xuyên nắm chắc số công dân đã được phát lệnh goi nhập ngũ để kịp thời nắm di biến động, xử trí và bổ xung quân số dự phòng đúng, đủ chỉ tiêu đã được giao, làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà, tổ chức gặp mặt động viên kịp thời công dân lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình chỉ đạo, Hội đồng ghĩa vụ quân sự thành phố và các phường xã luôn đặc biệt quan tâm nhắc nhở, động viên các gia đình có con em nhập ngũ không tổ chức tiệc tùng linh đình, liên hoan chia tay theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, gọn gàng, đảm bảo an toàn cho thanh niên trước ngày nhập ngũ, tránh các vấn đề phát sinh.

 

Các phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức gặp mặt thanh niên nhập ngũ năm 2019

 

Đồng chí Trần Lệnh Trưởng: Bí thư – Chủ tịch phường Chi Lăng tặng Giấy khen cho 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ 2019

 

Một số doanh nghiệp tặng quà cho thanh niên trước khi nhập ngũ năm 2019

 

Ngày hội tòng quân đang đến rất gần, vì vậy thành phố Lạng Sơn đang tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho buổi Lễ giao nhận quân diễn ra đúng nghi lễ, đạt kết quả tốt qua đó nhằm xây dựng được ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

 

 

Thanh Huệ