Skip to main content

Thành phố Lạng Sơn: Hơn 2.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Sáng ngày 31/3/2018, UBND thành  phố Lạng Sơn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn cùng đông đảo cán bộ, học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục, nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

 

 

Tại buổi lễ, hơn 2.000 người đã tham gia chạy đồng hành, xuất phát từ đường Quang Trung ra đường Hùng Vương và vòng về đường Quang Trung, với cự ly khoảng 01 km.

 

Khánh Ly