Skip to main content

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, tỉnh Lạng Sơn triển khai phát động tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

 

Kiểm tra ATTP tại Nhà hàng Kinh Bắc, TP. Lạng Sơn

 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 nhằm mục đích tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng,... Theo đó, Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh; cấp huyện sẽ tổ chức lễ phát động; đồng thời, tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong tháng hành động,…

 

Vi Hoa